Privacyverklaring

Persoonsgegevens die Realest Deals Vastgoed verwerkt

In ons Privacy beleid leggen we u uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de websites en de daarop aangeboden diensten. 

 

Realest Deals Vastgoed BV (hierna Realest Deals Vastgoed) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, apps, websites en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer wanneer u een aankoop bij ons hebt gedaan.
 • Het gebruik van onze social media kanalen

 

Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een aanmeldformulier voor een woning, het opstellen van een koopovereenkomst, contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via websites uitgedragen door Realest Deals Vastgoed BV.

 

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info@realestdeals.nl.

 

Identiteit Realest Deals Vastgoed

Realest Deals Vastgoed BV, gevestigd aan Rhijnvis Feithstraat 54 4, 1054VA, te Amsterdam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 81791216. Realest Deals Vastgoed BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy voorwaarden.

 

Uitgangspunten

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via websites uitgedragen door Realest Deals Vastgoed BV.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Realest Deals Vastgoed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een koopovereenkomst
 • Het opstellen van een leveringsakte
 • Het opstellen van koopakte
 • Het opstellen van een bemiddelingsovereenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Realest Deals Vastgoed analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Realest Deals Vastgoed volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Verwerking van de persoonsgegevens door Realest Deals Vastgoed

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@realestdeals.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Foto’s

Indien u een foto instuurt, verwerkt Realest Deals Vastgoed hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

 

Deze gegevens worden bewaard totdat de eigenaar van deze gegevens een verzoek voor verwijdering indient. 

 

Nieuwsbrieven

Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van Realest Deals Vastgoed, kan Realest Deals Vastgoed de volgende gegevens verwerken:

 • E-mailadres
 • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

 

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u Realest Deals Vastgoed toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. Realest Deals Vastgoed biedt u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden. Met het activeren van de push notificaties verkrijgt Realest Deals Vastgoed geen gegevens die te herleiden zijn naar een individuele gebruiker. Deze gegevens zijn ook niet beschikbaar bij een inzageverzoek. Push notificaties kunnen te allen tijde door de gebruiker zelf worden ge(de)activeerd. 

 

In uw brievenbus

In sommige gevallen kunt u van ons een brief of pakketje ontvangen waarmee we onze waardering voor u als klant willen laten zien. We gaan terughoudend om met het sturen van post: u ontvangt alleen een brief of pakketje in speciale gevallen. Hierbij kunnen we op basis van uw aankopen en bezoekgeschiedenis of uw klantcontact met ons beslissen of u een brief of pakketje krijgt. Als u geen post van ons wilt ontvangen, kunt u daartegen bezwaar maken.

 

Contact met Realest Deals Vastgoed

Realest Deals Vastgoed heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s, diensten en website. Realest Deals Vastgoed biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met Realest Deals Vastgoed en haar handelsnamen te communiceren. Hiervoor verwerkt Realest Deals Vastgoed noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Realest Deals Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgreacties automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij te houden.

 

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

 

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan Realest Deals Vastgoed heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar na het laatste contact bewaard.

 

Realest Deals Vastgoed kan telefoongesprekken, die binnenkomen op het algemene telefoonnummer van Realest Deals Vastgoed, opnemen voor veiligheids- en trainingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal vier (4) weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident waardoor een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is.

 

Sollicitatie

Door het versturen van een sollicitatieformulier, via de website van Realest Deals Vastgoed, geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens die in uw brief, cv en/of digitaal sollicitatieformulier staan. Dit zijn onder andere:

 

 • Uw naam
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw Curriculum Vitaea

 

Realest Deals Vastgoed bewaart de gegevens niet langer dan vier (4) weken, tenzij de sollicitant op het sollicitatieformulier heeft aangegeven dat Realest Deals Vastgoed de gegevens twaalf (12) maanden mag bewaren. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat Realest Deals Vastgoed de sollicitant eventueel kan benaderen voor een andere passende vacature bij Realest Deals Vastgoed.

 

Cookiesbeleid

Realest Deals Vastgoed heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt Realest Deals Vastgoed gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. Realest Deals Vastgoed vindt het van belang dat u weet welke cookies op haar websites en apps worden ingezet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door Realest Deals Vastgoed en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij u naar het cookiebeleid van Realest Deals Vastgoed.

 

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID en e-mailadres) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen wij ook door derden laten uitvoeren. Op deze manier help u ons onze dienstverlening te verbeteren. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

 

Analyse

Wij analyseren inzichten uit klant- en marktonderzoek en klik- en koopgedrag om inzicht in onze klanten en hun gebruik van onze diensten te verkrijgen.

 

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord

We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews helpen om te vinden wat u zoekt. Als u een review schrijft, kiest u of uw persoonlijke gegevens of uw naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. U kunt ook een alias gebruiken. Ook kunt u aangeven of wij over uw review contact met u mogen opnemen. Wij plaatsen reviews alleen met uw toestemming. Omdat reviews waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat u van ons vraagt de review te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd op grond van de review voorwaarden.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

 

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij eveneens gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Realest Deals Vastgoed deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Realest Deals Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

 

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij onze klantenservice;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;
 • Het versturen van nieuwsbrieven.

 

Doorgifte buiten de EER

Indien informatie wordt doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) aan een gelieerde partij of leverancier, en naar een land waar tevens geen adequaatheidsbesluit van de EU Commissie bestaat draagt Realest Deals Vastgoed er zorg voor dat passende en geschikte waarborgen zijn genomen zoals door het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU Commissie zijn vastgesteld, een Privacy Shield certificering of de bindende bedrijfsvoorschriften van de verwerker. 

 

Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan Realest Deals Vastgoed gebruik maken van derden. Daarbij blijft Realest Deals Vastgoed verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze externe dienstverleners werken volgens onze instructies en Realest Deals Vastgoed heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze externe dienstverleners zijn verplicht de gegevens adequaat te beveiligen.

 

Realest Deals Vastgoed maakt gebruik van de volgende derden-dienstverleners:

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Realest Deals Vastgoed gebruik van MailerLite.
 • Voor het bijhouden van haar klanten contact maakt Realest Deals Vastgoed gebruik van Trello
 • Voor het verwerken van betalingen maakt Realest Deals Vastgoed gebruik van Buckaroo.
 • Voor het opmaken en verwerken van haar facturen maakt Realest Deals Vastgoed gebruik van Factuursturen.nl.
 • De boekhouding wordt verzorgd door E-boekhouden. 

 

Distributie- en logistieke partners

Om uw verzendingen te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners. Deze partijen ontvangen uw naam, e-mailadres en bezorgadres om te zorgen dat ze uw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.

 

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam, e-mailadres en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

 

Social Media

Realest Deals Vastgoed is actief op diverse social media. Wij hebben onder meer accounts op Facebook,  Instagram, en Youtube. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die Realest Deals Vastgoed publiceert. Realest Deals Vastgoed verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt Realest Deals Vastgoed generieke informatie, zoals het aantal reacties, om het bereik van Realest Deals Vastgoed te analyseren en haar aanbod te verbeteren. 

 

Jouw Rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die Realest Deals Vastgoed van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar info@realestdeals.nl. Daarnaast kunt u Realest Deals Vastgoed verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

 

Bij persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

 

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u Realest Deals Vastgoed toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

 

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt en wij wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

 

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via info@realestdeals.nl.

 

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan Realest Deals Vastgoed u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat Realest Deals Vastgoed niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met Realest Deals Vastgoed niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Links naar andere websites

De website van Realest Deals Vastgoed kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van Realest Deals Vastgoed verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Realest Deals Vastgoed heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van Realest Deals Vastgoed zijn verkregen. Realest Deals Vastgoed accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is voor het laatst aangepast op 4 maart 2021. Realest Deals Vastgoed behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Realest Deals Vastgoed uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Realest Deals Vastgoed dit op haar website.

 

Sitebezoek 

Uw browser-fingerprint wordt vastgelegd om uw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan.

 

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.

 

Slot

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@realestdeals.nl.